Gellerup Forsamlingshus

Gellerup Forsamlingshus – Kultur, Kreativitet og Kaffe i ét

Gellerup Forsamlingshus er sat i verden for at danne grundlaget for Gellerup Højskole. Vi er  10 unge mennesker med en diversitet af livstolkninger, som skaber fælles oplevelser og møder på tværs af Aarhus med arrangementer, der simrer af bæredygtighed og demokratisk handlekraft.  Målsætningen er at forsamlingshuset er startskuddet for den selvejende institution Gellerup Højskole.

Events & Arrangementer

SvalgegangenXXXForsamlingshus // Lørdag den 7. marts 2020 // Gudrunsvej 82

LyNHisToRIer // Fredag den 10. september 2020 // Godsbanen, Remisen

Simona Abdallah & Mellemøstens tromme // Fredag den  25. september 2020 // Gudrunsvej 82 

Kvindernes internationale kampdag: Ligestilling i musikbranchen? // Mandag d. 8. marts 2021 

DANSEWORKSHOP – Afrocubanske rytmer og gudinder // Lørdag d. 27. marts 2021 

GF’s STORE BANKOAFTEN – NEGASH ALI // Fredag d. 9. april 2021 

PROJEKT VINDERKULTUR – Kasper Helligsø & Peter Bredsdorff-Larsen // Torsdag d. 20. maj 2021 

Højskolens placering
midt i en
bydelstransformation

Gellerup Højskole skal ligge ved Fredspladsen med Gellerup Kirke som nabo og på aksen mellem City Vest og Bazar Vest i hjertet af Gellerup og med udviklingen af den nye bydel på alle sider. Umiddelbart ved siden af højskolen får den planlagte letbane stoppested.

Ved at placere en højskole på denne midt i denne brogede virkelighed (godt 80 % af beboerne i blokkene har pt anden etnicitet end oprindeligt dansk), der lige nu er langt mere end broget på grund af regeringens ghettoudspil og en helhedsplan, der vil transformere området over en 20 års periode, har vi valgt en ny tilgang til højskoletanken. Inspireret af tankerne om kommune version 3.0 kan man tale om en højskole version 3.0.

Vi ser højskolen som en værdifuld spiller i områdeudviklingen, hvor der transformeres by. Gellerup rummer lige nu 82 forskellige nationalieter. Der er moské, bazar og et hav af kulturforeninger. Samtidig eksisterer der en levende dialogkultur mellem religioner og store etniske fællesskaber. Der er mange sociale udfordringer og med den planlagte ændring af befolkningssammensætningen og den store tilflytning til området af ”normal” danskere i ejerboliger af høj kvalitet, vil der blive endnu større udfordringer.

Det er en vision, at højskolen skal opstå midt i dette transformationsområde og vi forudser store muligheder for at spille en brobygger- og kulturskabende rolle. Vi er lige nu i gang med en række samtaler for at få mange forskellige medspillere på banen. Fra universitetet over klubberne i Gellerup til de lærde muslimer og samfundsdebattører til en masse enkeltmennesker, som har lyst til at tænke med på projektet.