Hvem står bag?

Stærkt hold bag etablering af Gellerup Højskole

Bestyrelsessammensætningen i  Gellerup Højskole, der blev stiftet i oktober 2023, er udtryk for et stærkt og bredt fælles engageret ejerskab.

Bestyrelsen
Foreningen Gellerup Højskole

Michael Svarer - Formand

Professor i økonomi på Aarhus Universitet og tidligere overvismand

Hans Skou

Tidligere byrådsmedlem i Aarhus (V), Senior Investeringsrådgiver i Nordea Private Banking

Jens Joel

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet

Maria Kavita Nielsen

Maria Kavita Nielsen er direktør og grundlægger af Mind Your Own Business

Ingrid Ank - Næstformand

Leder af Grundtvig-Akademiet

Mahmoud Dirawi

Børneudviklingsansvarlig i AGF

Henrik Wigh-Poulsen

Biskop i Aarhus Stift

Mødested, samtalested, fristed

De første tanker om at skabe et folkeligt mødested i Gellerup er oprindeligt udsprunget i en samtale mellem Gellerup kirke og Aarhus kommune. Det fælles ønske er, at skabe et mødested, samtalested og fristed midt i området. Herfra er initiativet vokset videre, til det der nu er stadfæstet i den nye forening, der skal være med til at skabe forudsætningerne for at en skolekreds kan dannes og etablere en højskole.

Højskolens placering
midt i en
bydelstransformation

Gellerup Højskole skal ligge ved Fredspladsen med Gellerup Kirke som nabo og på aksen mellem City Vest og Bazar Vest i hjertet af Gellerup og med udviklingen af den nye bydel på alle sider. Umiddelbart ved siden af højskolen får den planlagte letbane stoppested.

Ved at placere en højskole på denne midt i denne brogede virkelighed (godt 80 % af beboerne i blokkene har pt anden etnicitet end oprindeligt dansk), der lige nu er langt mere end broget på grund af regeringens ghettoudspil og en helhedsplan, der vil transformere området over en 20 års periode, har vi valgt en ny tilgang til højskoletanken. Inspireret af tankerne om kommune version 3.0 kan man tale om en højskole version 3.0.

Vi ser højskolen som en værdifuld spiller i områdeudviklingen, hvor der transformeres by. Gellerup rummer lige nu 82 forskellige nationalieter. Der er moské, bazar og et hav af kulturforeninger. Samtidig eksisterer der en levende dialogkultur mellem religioner og store etniske fællesskaber. Der er mange sociale udfordringer og med den planlagte ændring af befolkningssammensætningen og den store tilflytning til området af ”normal” danskere i ejerboliger af høj kvalitet, vil der blive endnu større udfordringer.

Det er en vision, at højskolen skal opstå midt i dette transformationsområde og vi forudser store muligheder for at spille en brobygger- og kulturskabende rolle. Vi er lige nu i gang med en række samtaler for at få mange forskellige medspillere på banen. Fra universitetet over klubberne i Gellerup til de lærde muslimer og samfundsdebattører til en masse enkeltmennesker, som har lyst til at tænke med på projektet.